Biblioteka

Biblioteka Muzeum Polskiego

Informacja:

Biblioteka Muzeum Polskiego działa i możliwe jest skorzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

Termin wizyty w bibliotece trzeba uzgodnić telefonicznie lub drogą mailową.

Numer telefonu:

00 55 210 18 61

Adres mailowy:

info@polenmuseum.ch

Tel. 055 210 18 61  

 

 

Podstawowym zadaniem Biblioteki Polskiej Muzeum Polskiego jest gromadzenie, poszukiwanie i ochrona książek, dokumentów, publikacji polskich lub Polski dotyczących, wydawanych za granicą. Obok historii Polski i jej kultury, głównym ciężarem tematycznym jest historia polskiej emigracji oraz związków polsko-szwajcarskich. W zasobach Biblioteki znajdują się starodruki, czasopisma, zbiory fotografii, grafiki, kartografii oraz dokumenty muzyczne i audiowizualne. W Bibliotece przechowywana jest dokumentacja dotycząca historii Muzeum i jego zbiorów.

Gromadzone są najważniejsze klasyczne dzieła literatury polskiej w tłumaczeniach obcojęzycznych, materiały popularyzujące polską kulturę oraz książki dokumentujące najnowszą historię Polski. Zbiory Biblioteki pochodzą wyłącznie z darowizn osób prywatnych lub instytucji.

W pomieszczeniach Biblioteki znajdują się pokoje poświęcone Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu oraz Salonik Rodziny Romerów z Cytowian.