Towarzystwo i Fundacja

Prezesi Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu powstało w styczniu w 1954 roku, jako odpowiedź polskiej emigracji na wypowiedzenie dzierżawy zamku przez władze miejskie Rapperswilu. Wypowiedzenie spowodowane było przekształceniem Muzeum  na centrum  propagandy komunistycznej przez ówczesne władze Polski Ludowej. Miejsce Muzeum Polski Współczesnej zajęło Szwajcarskie Towarzystwo Zamków (Der Schweizerische Burgenverein), które w następnych latach usunęło prawie całkowicie polskie ślady z terenu zamku w Rapperswilu.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego tworzone było nie tylko przez polską emigrację, ale również  przez Szwajcarów. Dzięki niemu polska kultura nadal była obecna wśród Polaków, którzy nie mogli powrócić do ojczyzny. Towarzystwo zorganizowało kilka wystaw: „Setna rocznica powstania 1863 roku”, „Przyjaźń polsko-szwajcarska na przestrzeni wieków”, „Kartografia polska” oraz z okazji pięćsetlecia urodzin astronoma Mikołaja Kopernika międzynarodową wystawę i sympozjum „Mikołaj Kopernik” . Do osób szczególnie zasłużonych w tym czasie dla polskiej placówki należeli kustosz Zdzisław Pręgowski oraz Alfons Bronarski.  Szczególnego wsparcia finansowego w tym czasie udzielił Julian Godlewski, prawnik i mecenas sztuki. Przez lata wspomagał muzeum radca kantonalny i miejski Hans Rathgeb, późniejszy prezes Towarzystwa. Dzięki wzmożonym zabiegom Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w 1968 roku Kolumna Barska ponownie stanęła przed zamkiem, zaś w czerwcu 1975 roku Muzeum otrzymało pomieszczenia na drugim piętrze zamku.

 

Fundacja

Powołana  w roku 1978 przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego Fundacja Kulturalna Libertas ma na celu pozyskiwanie środków na rozwój i utrzymanie Muzeum Polskiego.

Założyciele Fundacji:

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Prof. dr I. M. Bocheński O.P.

Dr Julian Godlewski

Dr hr. Michał Potulicki

Przewodniczącym Fundacji jest Piotr Mojski

 

Przewodniczący Fundacji Libertas

Piotr Mojski

E-mail: libertas@muzeum-polskie.org

Adres:

Polska Fundacja Kulturalna „Libertas”

Postfach 75

CH-8640 Rapperswil

Szwajcaria

 

Darowizny

Muzeum otrzymało status organizacji pożytku publicznego (Organizacja Non-Profit) i przekazywane na rzecz muzeum dary można odpisać od podatków.

Numer konta

W tytule płatności proszę wpisać: „Dotacja dla Muzeum Polskiego w Rapperswilu” lub jeśli mają Państwo ściśle sprecyzowany cel dotacji, proszę go również określić.

Kontoinhaber: Freunde des Polenmuseums
Bank: Bank Linth LLB AG, 8640 Rapperswil
Konto: 1256722018
IBAN: CH92 0873 1001 2567 2201 8
Swift: LINSCH23