Archiwum Rodu Sapiehów

Archiwum Rodu Sapiehów

Muzeum Polskie w Rapperswilu w bieżącym roku otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA na zabezpieczenie oraz digitalizację Archiwum Rodu Sapiehów.

Zdjęcie rodzinne wykonane na dziedzińcu pałacu w Krasiczynie (koniec XIX w.)

Historia archiwaliów

Spuścizna ks. Aleksandra Sapiehy (1888 – 1976) trafiła do Muzeum Polskiego w Rapperswilu po jego bezpotomnej śmierci w Nicei. Zbiór zawiera listy, fotografie, druki, wycinki prasowe, które obrazują życie polskiego ziemiaństwa z okresu II RP, okupacji hitlerowskiej i emigracji powojennej. Dokumenty dotyczą nie tylko rodziny Sapiehów, ale i skoligaconych z nimi rodów Potockich, Lubomirskich, Sanguszków. Najciekawszymi materiałami w tej spuściźnie są albumy fotograficzne przedstawiające życie arystokracji na przełomie XIX/XX wieku. Są to przede wszystkim zdjęcia z podróży do modnych wówczas kurortów – Mentony, Meranu, Karlsbadu, Ostendy i Abacji. Jako, że Aleksander Sapieha był bratankiem kardynała krakowskiego Adama Sapiehy, w spuściźnie znajdują się liczne fotografie portretowe kardynała.

Prace zabezpieczające

Dokumenty pochodzące z Archiwum Rodziny Sapiehów zostały umieszczone w spuściźnie po tym rodzie, któremu nadano numer I – 42 Archiwum Rodziny Sapiehów i stanowią one własność Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

Daty skrajne spuścizny mieszczą się w latach 1828-1995. Spuścizna liczy 110 jednostek archiwalnych. Na spuściznę składa się głównie dokumentacja aktowa. Poza tym jest w niej wiele fotografii, materiałów ulotnych i listów. W aktach występują następujące języki: polski, niemiecki i francuski. Cały zespół zachował się w bardzo dobrym stanie fizycznym.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu spuściznę można było zinwentaryzować oraz zdigitalizować. Dokumenty zostały uporządkowane i spaginowane. Luzy umieszczono w teczkach bezkwasowych, a następnie w kartonach zabezpieczających opatrzonych informacją Archiwum Rodziny Sapiehów. Poza tym na każdym kartonie naklejono logo Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA z napisem „Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA w ramach programu Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019″

Ponadto każdy dokument został zeskanowany oraz zapisany w formacie wysokiej jakości kopii cyfrowej. Umożliwi to łatwiejszy dostęp do dokumentów badaczom i popularyzatorom historii oraz pozwoli uchronić je przed zniszczeniem.

Po wykonaniu cyfrowych kopii zabezpieczających, przystąpiono do opracowania inwentarza kolekcji oraz jego umieszczenia na stronie Muzeum.

 

Inwentarz PDF >>> Rodzina Sapiehów

Dostęp do inwentarza kolekcji jest powszechny. Na stronie tytułowej inwentarza umieszczony został zapis następującej treści: ARCHIWUM RODZINY SAPIEHÓW (1828-1995), I-42, RAPPERSWIL 2019.

Specjalne podziękowania składamy Fundacji na Rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi za pomoc w uzyskaniu dotacji na rzecz Muzeum.