Historia

Historia Biblioteki

Historia biblioteki jest nierozłącznie związana z historią Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu założonego przez hrabiego Władysława Broël-Platera w 1870 roku. W niedługim czasie zbiory biblioteczne i archiwalne przewyższyły zbiory muzealne, utworzono zatem urząd bibliotekarza. Pierwszym bibliotekarzem na zamku w Rapperswilu był Zygmunt Wasilewski (1892-1894),    a po nim Stefan Żeromski (1892-1896). Zbiory biblioteczne mieściły się w dwóch dużych salach zamkowych na drugim piętrze, zajmowały krużganek i 14 mniejszych pomieszczeń. Biblioteka Rapperswilska liczyła 91.000 druków (książek, broszur, druków ulotnych i czasopism), 27.000 rękopisów, dyplomów i autografów, 1400 map i atlasów, przeszło 1.000 zapisów nutowych i około 10.000 fotografii.

Zgodnie z testamentem hrabiego Platera, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zbiory zostały przewiezione do kraju  w 1927 roku. Niestety cenna kolekcja spłonęła w okresie II wojny światowej.

Obecne zbiory Biblioteki gromadzone są od lat 70-tych ubiegłego stulecia.

Zbiory Biblioteki pochodzą z darowizn prywatnych, od wydawców i twórców z Polski i z zagranicy. Najważniejsze kolekcje książek i spuścizny ofiarowane zostały przez: Michała hr. Potulickiego, Adama Heymowskiego, Konstantego Górskiego, prof. Krystynę Marek, Jerzego Seweryna, Aleksandra Dygnasa, ks. prof. Jerzego Langmana, Józefa Mackiewicza i Barbarę Toporską, Lodę i Edwarda Różańskich oraz Romana Umiastowskiego. Pod opieką Biblioteki znajdują się także zbiory starych map, rycin i starodruków, jak również zbiór czasopism.

Biblioteka współdziała w organizacji imprez i wystaw na terenie Muzeum. Prowadzi ich dokumentację wizualną i prasową.

Obecna Biblioteka została otwarta 20 czerwca 1987. Mieści się w”Burghof’ie”, kamienicy przylegającej do zamkowego wzgórza. Składają się na nią: czytelnia z magazynem książek oraz pokoje mieszczące fragment kolekcji Jana Nowaka-Jeziorańskiego i jego żony Jadwigi oraz zbiory dokumentów i obrazy rodziny Romerów z Cytowian.  Kierownictwo Biblioteki leżało kolejno w rękach Haliny Zielińskiej, Wojciecha Stażyńskiego, Piotra Mojskiego, Anny Piotrowskiej, Sylwii Bielak, a od 2018 roku Katarzyny Helińskiej .