Archiwum

Archiwum Muzeum Polskiego zgromadziło od roku 1954 wiele spuścizn o historycznym znaczeniu. Ważną część zbiorów tworzą spuścizny Polaków żyjących i działających w Szwajcarii i na emigracji. W zbiorach archiwum znajdują się dokumenty stowarzyszeń i organizacji politycznych. Oprócz dokumentów w archiwum znajdziemy zbiory ikonograficzne: fotografie i grafiki. Na stronie internetowej znajdą Państwo wykaz spuścizn oraz zasady korzystania z dokumentów zgromadzonych w archiwum, jak również formularze podań.