Kolekcja kart pocztowych i starych fotografii

Kolekcja kart pocztowych i starych fotografii (1868-1948) pochodzących ze zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Muzeum Polskie w Rapperswilu jest drugą najstarszą, po Bibliotece Polskiej w Paryżu, polską instytucją emigracyjną w Europie. Założone w 1870 roku z inicjatywy Władysława hr. Broel-Platera i powstańców styczniowych, którzy na szwajcarskiej ziemi mogli propagować to, co polskie, na przestrzeni 150 lat istnienia przechodziło burzliwe losy. Zbiory pierwszego Muzeum Narodowego Polskiego, przewiezione w 1927 roku do Polski, spłonęły w czasie II wojny światowej. W latach 1936-1948 działało w zamku rapperswilskim Muzeum Polski Współczesnej, propagujące polską kulturę i gospodarczy rozwój kraju. Próby władz komunistycznych uczynienia z Muzeum ośrodka o charakterze propagandowym, doprowadziły do  zamknięcia placówki i wymówienia przez gminę Rapperswil umowy dzierżawnej (1948). Od chwili założenia Towarzystwa Przyjaciół Muzeum  Polskiego w Rapperswilu (1954), dzięki wysiłkom i zabiegom Polaków mieszkających w Szwajcarii, Muzeum znowu działa, prowadząc działalność kulturalną i popularyzatorską. Od lat 50-tych XX wieku udało się na nowo zgromadzić wiele bezcennych zabytków polskiego malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego, starodruków i grafik. W tym celu, aby pokazać bezcenną wartość zgromadzonej kolekcji, adekwatnym krokiem było stworzenie inwentarza oraz przeprowadzenie prac zabezpieczających, polegających na digitalizacji zbiorów fotograficznych i kart pocztowych pochodzących z lat 1868-1948.

Inwentarz pocztówek i fotografii>>>

Z zeskanowanych materiałów powstał cykl wystaw, które ukazały się na platformie Google Arts & Culture. W ramach tego układu utworzonych zostało kilka bloków tematycznych, porządkujących bogactwo prezentowanych obiektów, które w sposób syntetyczny ukazują 150-letnią historię Muzeum Polskiego, a także jego wkład w propagowanie rodzimego dziedzictwa za granicą oraz rolę, jaką na przestrzeni dekad odgrywało na kulturalnej mapie Szwajcarii, Polski i całej Europy.

Digitalizację kart pocztowych oraz starych fotografii pochodzących z kolekcji Muzeum Polskiego w Rapperswilu, utworzenie inwentarza kolekcji, jak również cyklu wystaw internetowych, zostało sfinansowane w 2019 roku ze środków Senatu RP w ramach programu wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania.

 

 

 

 

Specjalne podziękowania składamy Fundacji na Rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi za pomoc w uzyskaniu dotacji na rzecz Muzeum oraz Pani Annie Szoc z Google Cultural Institute – za pomoc i koordynację prac przy wystawie na platformie Google Arts & Culture.

Opracowanie inwentarza kolekcji, digitalizację zbiorów oraz utworzenie cyklu wystaw internetowych na platformie Google Arts & Culture wykonał:

Radosław Pawłowski / Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu