Dr Julian Godlewski

Tam wszędzie na świecie, gdzie toczy się sprawa związana z kulturą Polski – jest moje serce i moja działalność

 

dr Julian Godlewski herbu Gozdawa  (1904 Lwów – 1983 Warszawa)


W2023 roku przypadła 120 rocznica urodzin Juliana Godlewskiego i  40 rocznica jego śmierci.

Z tej okazji przygotowaliśmy wystawę internetową  przypominającą życie i zasługi Juliana Godlewskiego. Ten czas poświęcamy uczczeniu pamięci Juliana Godlewskiego, który swój majątek przekazał na ratowanie polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Polski.

Jego największym dziełem było restytuowanie Muzeum Polskiego na zamku i zapewnienie mu środków na jego działalność. Wielokrotnie bywał w Muzeum, jego losy śledził do śmierci.

Oprócz Muzeum w Rapperswilu z jego szczodrości pełnymi rękami korzystały instytucje kulturalne i kościelne w Polsce.

Mimo tak wielkich zasług jego nazwisko pozostaje w Polsce nieznane. Przygotowana wystawa jest wyrazem wdzięczności i hołdem złożonym Julianowi Godlewskiemu. Próbą ochrony przed zapomnieniem zasług najszlachetniejszego rytu mecenasa kultury polskiej na świecie, dzisiaj już niespotykanego.


W roku 2022 decyzją władz miasta i gminy  Rapperswil-Jona zakończyła się  historia Muzeum Polskiego na zamku w Rapperswilu. Muzeum założone w roku 1870 w odbudowanym przez Polaków zrujnowanym zamku dawało splendor miasteczku i wpisywało się przez 152 lata w historię Szwajcarii będąc świadectwem jej humanitarnej tradycji. W dramatycznych losach zbiorów Muzeum odzwierciedlała się historia środkowej i wschodniej Europy. Przez ostatnie 68 lat Muzeum na zamku  poprzez organizację wystaw i koncertów współtworzyło i wzbogacało życie kulturalne miasteczka. Stało się miejscem międzynarodowych spotkań, dyskusji o historii Europy, jej dziedzictwie  duchowym  i materialnym. Było największą polską instytucją kulturalną w Szwajcarii, ośrodkiem informacji o polskiej historii i kulturze, symbolem polsko-szwajcarskiej  przyjaźni.   

W roku 1954 powstało Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego, które za cel postawiło sobie reaktywację zamkniętego w 1951 roku Muzeum. Towarzystwo musiało samodzielnie zdobyć środki finansowe na ten cel. Pierwszy kurator Muzeum, Zdzisław Pręgowski, znalazł w osobie doktora praw Juliana Godlewskiego mecenasa oddanego idei wskrzeszenia Muzeum na zamku.

Julian Godlewski zapewnił Muzeum fundament materialny. Dzięki jego darom i koneksjom kolekcja muzealna wzbogacała się przez kolejne lata o nowe dzieła. Dzięki niemu Muzeum przez 68 lat mogło utrzymać siedzibę na zamku i rozwinąć  szeroką działalność międzynarodową.

Zobacz wystawę >>>