Zaprosili nas: 102. rocznica odzyskania niepodległości przez Kraków

2 listopada 2020

Zaprosili nas: 102. rocznica odzyskania niepodległości przez Kraków

Eskadrylla Niepodległej Rzeczypospolitej to szeroko zakrojony projekt mający na celu wspieranie dzieci i młodzieży w odkrywaniu uniwersalnych wartości, jakimi są prawda, dobro i piękno oraz budzenie refleksji nad dziejami ojczyzny.

Uroczystość ku czci wyzwolicieli Krakowa z 1918 r. zainicjowana przez Krzysztofa Radwana, dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, a organizowana przez Szkołę Podstawową nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego, od wielu lat skupia dużą grupę miłośników historii i tradycji, a uczniowie, animatorzy wpisanych w święto propozycji edukacyjnych, czują się spadkobiercami minionych pokoleń. Wspomniany projekt ma charakter cykliczny.

Od dekady punktem kulminacyjnym Eskadrylli Niepodległej Rzeczypospolitej jest międzyszkolny konkurs pieśni patriotycznych skupiający miłośników sztuki. W tym wyjątkowym roku społecznej izolacji nie może zabraknąć choćby symbolicznego upamiętnienia bohaterów wydarzeń sprzed 102 lat. Zadbali o to uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie inspirowani przez panią Katarzynę Wilkosz.

Eskadrylla Niepodległej Rzeczypospolitej to przedsięwzięcie edukacyjne służące formowaniu postaw i wprowadzaniu młodych ludzi w świat wartości w myśl sentencji Platona: Myśleć, to co prawdziwe, czuć, to co piękne i kochać, co dobre – w tym cel rozumnego życia.

Beata Ciepły

koordynatorka Eskadrylli Niepodległej Rzeczypospolitej

Udostępnij wpis