XLI Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

20 września 2019

XLI Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Lublin, 14 – 18 września 2019

XLI Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Program konferencji >>>

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) została założona w 1979 r. w Muzeum Polskim w Rapperswilu. Jest organizacją zrzeszającą muzea, archiwa i biblioteki polskie poza granicami kraju,

Jako cel Konferencja stawia sobie koordynację działalności instytucji członkowskich, otaczających swoją troską dorobek i rozwój kultury polskiej oraz prezentujący wolnemu światu jej bogactwo i nierozerwalność z humanistyczną kulturą europejską.

Więcej informacji nt. MABPZ na stronie >>>

Udostępnij wpis