Wykład prof. dr hab. Zdzisława Pietrzyka – 29.10.2022

20 października 2022

Wykład prof. dr hab. Zdzisława Pietrzyka – 29.10.2022

Zapraszamy Państwa na wykład prof. dr hab. Zdzisława Pietrzyka pt. „Listy Władysława Platera jako źródło do powstania i funkcjonowania Muzeum Narodowego w Rapperswilu”.

Sobota, 29 października o godzinie 16.00

Hotel Schwanen

Wernisaż książki

„Pracujemy dla Polski”

Listy Władysława hr. Platera do J. I. Kraszewskiego z lat 1863- 1887

Redakcja: Zdzisław Pietrzyk

Plakat zapraszający na wykład

 

Zdzisław Pietrzyk – profesor w Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1979 r. pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, w l. 1981-1999 Oddziału Rękopisów, w l. 1999-2003 wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej ds. zbiorów specjalnych, w l. 2003-2021 dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej. Autor prac m.in. z zakresu: historii Kościoła katolickiego, reformacji, dziejów polskich wędrówek naukowych w XVI – XVII wieku za granicę, dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego, edytorstwa oraz bibliotekoznawstwa.

Do głównych prac należą: Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614; Wykształceni synowie chłopscy w Małopolsce w epoce późnego Odrodzenia; W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w latach 1538-1621; Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-2000;. Z Piaseczna w świat. Diariusz Zygmunta Opackiego z lat 1606-1651, wstęp i oprac. Z. Pietrzyk; Peregrynacja Jana Heidensteina przez Belgię, Francję i Włochy w roku 1631 zaczęta a w roku 1634 zakończona; Księga egzaminów do święceń w diecezji gnieźnieńskiej z lat 1563-1603; Mikołaj Kopernik. Album wydany w 540. rocznicę urodzin i 470. rocznicę jego śmierci.

Udostępnij wpis