Wsparcie finansowe inwentaryzacji zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu

19 września 2021

Wsparcie finansowe inwentaryzacji zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Program grantowy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”

Muzeum Polskie w Rapperswilu także w roku 2021 otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (grantem zarządza Instytut POLONIKA) w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą“, którego celem jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Grant został przyznany na kontynuację prac związanych z pełną i profesjonalną inwentaryzacją zbiorów Muzeum Polskiego. Dzięki temu wsparciu udało się w bieżącym roku zarejestrować w programie MuseumPlus, służącym do elektronicznej ewidencji zabytków muzealnych, kolejnych 900 obiektów.

Opiekę naukową i pracę nad realizacją projektu przejęła kurator Muzeum Anna Tomczak.

 

Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Instytutowi Polonika jesteśmy niezwykle wdzięczni za wsparcie naszej instytucji.

Logotyp Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Link otwiera się w nowym oknie   Logotyp POLONIKA. Link otwiera się w nowym oknie

 

Podziękowania kierujemy też do dr Pawła Lipki z Fundacji na Rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi za pomoc w uzyskaniu dotacji.

Fundacji na Rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego. Link otwiera się w nowym oknie

Udostępnij wpis