Wsparcie finansowe inwentaryzacji zbiorów grafiki Muzeum Polskiego w Rapperswilu

19 września 2021

Wsparcie finansowe inwentaryzacji zbiorów grafiki Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Grant Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021”.

Prowadzony w Muzeum projekt inwentaryzacji zbiorów uzyskał wsparcie finansowe dzięki programowi Instytutu Polonika „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”

W ramach realizowanego projektu do Rapperswilu przyjechały cztery wolontariuszki – studentki Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które odbywają naukę w Katedrze Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej oraz w Katedrze Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry:

  • Klaudia Malajka
  • Julia Twardowska
  • Julia Lubczyńska
  • Anna Kopania

W rekrutacji praktykantek pomogła nam profesor dr hab. Elżbieta Basiul z Zakładu Technologii i Technik Malarskich na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bez bezinteresownej pomocy prof. Basiul  przyjazd wolontariuszek i realizacja programu nie byłaby możliwa.
Pani profesor Elżbiecie Basiul składamy najserdeczniejsze podziękowania.

Wolontariuszki wspierają do końca września muzealny zespół w inwentaryzowaniu bogatej muzealnej kolekcji grafiki. Ich głównym zadaniem jest zebranie w bazie elektronicznej zbiorów Muzeum (w programie MuseumPlus) informacji na temat jednej z najcenniejszych i największych kolekcji grafik Muzeum – kolekcji Romana Umiastowskiego z Londynu.

Opiekę merytoryczną nad realizacją programu i przyuczeniem praktykantek przejęła kurator Muzeum Anna Tomczak.

Program „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat“ nastawione jest na wzmocnienie znaczenia roli wolontariatu w działaniach na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego poza krajem, jako elementu dziedzictwa europejskiego i światowego, a także zaangażowanie wolontariuszy do wykonywania zadań aktywizujących społeczności lokalne w kraju i za granicą w zakresie poznawania i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Instytutowi Polonika  dziękujemy  za przychylność a Wolontariuszkom za wykonaną pracę.

Logotyp POLONIKA. Link otwiera się w nowym oknie

 

Specjalne podziękowania składamy dr Pawłowi Lipce z Fundacji na Rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi za pomoc w uzyskaniu dotacji.

Fundacji na Rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego. Link otwiera się w nowym oknie

 

Udostępnij wpis