Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego – 29.10.2022

12 października 2022

Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego – 29.10.2022

Sobota, 29 października 2022 r. godz. 14:00

Hotel Schwanen

————

Drodzy Członkowie Towarzystwa,

Decyzją Gminy Grodzkiej 30 czerwca 2022 roku Muzeum Polskie musiało po 152 latach opuścić zamek. Starania o znalezienie nowej siedziby trwały długo. Z pomocą polskiego rządu został zakupiony przez Instytut Pileckiego Hotel Schwanen celem przeznaczenia części nieruchomości na nową siedzibę Muzeum.
1 lipca 2022 r. podpisany został List Intencyjny między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Libertas – wstępna deklaracja akceptacji lokalizacji Muzeum w Hotelu Schwanen. Podpisany List Intencyjny toruje drogę dalszym rozmowom w sprawie warunków powstania i prowadzenia Muzeum w nowej siedzibie.

Porządek obrad:

1. powitanie
2. wybór skrutatora
3. wybór protokolanta
4. zatwierdzenie protokołu z 2021 roku
5. sprawozdanie finansowe za rok 2021 i wniosek Rewizora
6. sprawozdanie roczne dyrektora Muzeum Polskiego
7. Muzeum Polskie w Schwanen – informacja Prezesa Towarzystwa o negocjacjach i bieżącej sytuacji
8. varia
Zapraszamy na Zebranie Walne i liczymy na Państwa zainteresowanie oraz liczną frekwencję.
Z serdecznymi pozdrowieniami
W imieniu Zarządu Towarzystwa
Anna Buchmann 

Udostępnij wpis