Strona internetowa Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie.

4 kwietnia 2022

Strona internetowa Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie.

Od ponad dwóch lat istnieje założona i prowadzona przez Krzysztofa Bożejewicza (Studium Polski Podziemnej, Londyn), za zgodą członków instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji, strona internetowa Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie.

Zawiera ona dane kontaktowe wszystkich instytucji członkowskich Stałej Konferencji.

Na stronie umieszczono:

  • dane kontaktowe wszystkich instytucji członkowskich
  • dokumentację wszystkich dotychczasowych sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie
  • biografie postaci zasłużonych dla rozwoju emigracyjnych instytucji kulturalnych
  • spis publikacji referatów wygłoszonych na sesjach
  • teksty referatów wygłoszonych na sesjach Stałej Konferencji

Adres internetowy strony: https://www.mabpz.org

Logo MAB. Link otwiera się w nowym oknie

Strona powstała dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Polonika.

Logo MKiDN. Link otwiera się w nowym oknie

Logo Polonika. Link otwiera się w nowym oknie.

Udostępnij wpis