Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Szwajcarii

11 listopada 2020

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Szwajcarii

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pochodzących z Funduszu Promocji Kultury) w ramach programu Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w roku 2020 zespół można było  zinwentaryzować oraz zdigitalizować.

Dokumenty zostały uporządkowane i zpaginowane. Luzy umieszczono w teczkach bezkwasowych, a następnie w kartonach zabezpieczających. Ponadto każdy dokument został zeskanowany oraz zapisany w formacie wysokorozdzielczej kopii cyfrowej. Umożliwi to łatwiejszy dostęp do dokumentów badaczom i popularyzatorom historii.

Więcej nt. zespołu czytaj TUTAJ

Specjalne podziękowania składamy Fundacji na Rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi za pomoc w uzyskaniu dotacji na rzecz Muzeum oraz Narodowemu Instytutowi Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – POLONIKA, który zarządza programem grantowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Udostępnij wpis