ŚP. dr Jerzy Adam Radomski

2 kwietnia 2021

ŚP. dr Jerzy Adam Radomski

2 kwietnia 2021 r. w wieku 83 lat,

po Liturgii Wielkopiątkowej, opatrzony Sakramentami Świętymi odszedł do Pana

ŚP dr JERZY ADAM RADOMSKI

historyk i encyklopedysta; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni redaktor PWN w Warszawie, pracownik naukowy w  Wojskowym Instytucie Historycznym i w Wojskowym Biurze Badań Historycznych w Warszawie; wykładowca w Akademii Obrony Narodowej  i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; autor licznych artykułów, recenzji, przedmów, polemik i indeksów; autor  200 publikacji naukowych, współautor 50 tomów encyklopedii i słowników (21 tys. haseł); członek Rodziny Jazłowieckiej oraz Koła Łowieckiego.

Bóg i Ojczyzna stanowiły dla Niego nadrzędną wartość.

Pochowany został 8 kwietnia na cmentarzu parafialnym w Otwocku.

O czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie

córka i syn z rodzinami

Udostępnij wpis