Przemówienie Józefa Piłsudskiego na otwarcie Sejmu Ustawodawczego z 10 lutego 1919 roku

8 lutego 2019

Przemówienie Józefa Piłsudskiego na otwarcie Sejmu Ustawodawczego z 10 lutego 1919 roku

Szanowni Państwo!

W 100-lecie od pierwszego posiedzenia Sejmu II RP, Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu prezentuje mowę inauguracyjną, którą wygłosił Marszałek Józef Piłsudski, otwierając pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego.
Prezentowany ze zbiorów archiwalnych dokument, został sporządzony w Belwederze – 10 lutego 1919 i opatrzony jest własnoręcznym podpisem Marszałka.

Rys historyczny wydarzenia

Pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego (1919-1922) zostały zarządzone dekretem z dnia 28 listopada 1918 roku. Odbyły się one w dniu 26 stycznia 1919 roku. Otwarcie Sejmu nastąpiło 10 lutego 1919r. Dzień ten, dekretem z 7 lutego 1919r. ogłoszono, jako święto narodowe.
Pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego odbyło się w budynku byłego Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania Panien przy ul. Wiejskiej. Obrady otworzył Naczelnik Państwa – Józef Piłsudski. W okresie od 10 do 14 lutego 1919 obradom przewodził Marszałek Senior Ferdynand Radziwiłł. 20 lutego 1919 Sejm przyjął przez aklamację uchwałę o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa nazywaną „Małą Konstytucją”.
Do ważniejszych ustaw uchwalonych przez ten Sejm należą: Mała Konstytucja, Konstytucja Marcowa z 17 marca 1921 oraz Statut Organiczny Województwa Śląskiego i szeroki pakiet ustaw socjalnych.

Udostępnij wpis