Przemówienie dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu Anny Buchmann

1 lipca 2022

Przemówienie dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu Anny Buchmann

Historia istniejącego do wczoraj Muzeum Polskiego na zamku w Rapperswilu dobiegła końca. Po okresie poszukiwań nowej  siedziby z ulgą i radością przyjęliśmy wiadomość o zakupie przez Instytut Pileckiego Hotelu Schwanen, który od 150 lat gościł Polaków, celem udzielenia pomieszczeń nowemu Muzeum.

Nadal będzie w Rapperswilu, tak gościnnym od drugiej połowy XIX wieku dla Polaków i tak ważnym dla historii Polski i Szwajcarii, funkcjonować najstarsza instytucja kulturalna w mieście i nadal będzie służyć Polakom i Rapperswilczykom. Wpisze się ona ponownie w życie kulturalne miasta., w Rapperswilu, w którym polscy emigranci toczyli od 152 lat walkę o wolność zgodnie z maksymą widniejącą na Kolumnie Barskiej pilnującej murów zamku – Magna Res Libertas.

Jest jeszcze inna przyczyna mojej radości – początek obecnego Muzeum przypadł na rok 1954 – okres zniewolenia Polski przez komunistów.

Przez cały czas trwania w Polsce systemu komunistycznego Muzeum stało w opozycji do polskiego rządu upominając się o samostanowienie dla Polski i o wolność Polaków, informowało o zbrodniach systemów totalitarnych, solidaryzowało się z walczącymi o wolność Węgrami, Czechami, obecnie będącą w stanie wojny Ukrainą. Dzisiaj, po 68 latach rząd wolnej Polski, o którą walczyli i o której marzyli twórcy tego Muzeum, zapewnił siedzibę Muzeum i umożliwił kontynuację ponad półtorawiecznej tradycji Muzeum.

W imieniu moim i zespołu Muzeum, Towarzystwa i Fundacji chciałam złożyć Panu, Panie Premierze podziękowania za otrzymaną pomoc. Proszę podziękować Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, Marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu za podanie pomocnej dłoni. W rozmowach z nimi wykuwała się idea formy pomocy dla Muzeum.

Podziękowania kieruję do Pani Ambasador Iwony Kozłowskiej, która zainicjowała rozmowy z Panem Rivą. Dzięki jego przychylności dla Polaków, zaangażowaniu i staraniom Pani Ambasador sfinalizowany został projekt zakupu pięknego Schwanen. Wyrazy szacunku składam włodarzom miasta Rapperswil za wieloletnią przychylność.

Są żywe w mej pamięci lata współpracy przedstawicieli miasta w Zarządzie Towarzystwa i Fundacji, życzliwość dla Polaków byłych Prezesów Towarzystwa: dr Teodora Guta, Hansa Rathgeba, wielu mieszkańców Rapperswilu, członków Towarzystwa. Zachowani zostaną w naszej pamięci.

Jestem pewna, że nowo utworzone Muzeum będzie pielęgnować szlachetne ideały i cele wypracowane i pielęgnowane przez lata koegzystencji obydwu kultur. Zapewne będzie pod wspólną egidą się rozwijać i przysporzy Polakom i mieszkańcom miasta wiele niezapomnianych przeżyć, przyczyni się do nawiązania przyjaźni i stworzy atmosferę wzajemnego zaufania.

Wspólnie możemy powiedzieć przywołując słowa Galileusza, wyznawcy polskiego astronoma Kopernika „a jednak się kręci”.

Z dobrą wolą i życzeniami szczęścia na wspólnych ścieżkach Polaków i Rapperswilczyków po rapperswilskich uliczkach.

Anna Buchmann

Udostępnij wpis