100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski ze Szwajcarią

9 maja 2019

100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski ze Szwajcarią

W związku z 100. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Szwajcarią we wtorek 14 maja, oficjalną wizytę w Polsce złożył Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej.

Andrzej Duda i Ueli Maurer m.in. wzięli udział w uroczystościach w Łazienkach Królewskich, organizowanych z tej okazji przez Ambasadę Szwajcarii w Polsce. Spotkanie obu Prezydentów rozpoczęło się rano od ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Rozmowy Prezydentów dotyczyły m.in. współpracy w zakresie nowoczesnych technologii, relacji Szwajcarii z Unią Europejską, a także kwestii historycznych.

Fragment konferencji prasowej:

…Ale rozmawialiśmy także z Panem Prezydentem o ważnych kwestiach naszej wspólnej historii – a więc o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W tym kontekście wspominałem Panu Prezydentowi właśnie o tym, co ważne w naszych wspólnych dziejach, a co jest upamiętnione, jeżeli chodzi o współpracę polsko-szwajcarską choćby w Muzeum Polskim w Rapperswilu. Prosiłem zarazem Pana Prezydenta, by ze swojej strony – jako Prezydent Konfederacji – podjął działania, które umożliwiłyby przetrwanie Muzeum w Rapperswilu jako muzeum polskiego, bo to niezwykle ważne.

Bardzo byśmy chcieli, by mogło ono funkcjonować nadal na zamku w Rapperswilu i nadal jako muzeum polskie – powtarzam: bardzo mocno podkreślam tę nazwę – dlatego, że jest to ślad nie tylko naszej wspólnej historii i nie tylko świadectwo tego, że Polacy znajdowali w Szwajcarii schronienie i mogli się tam rozwijać, realizować swoją twórczość, działania, jak choćby Henryk Sienkiewicz czy – praktycznie sto lat wcześniej – Tadeusz Kościuszko.

Ale to także świadectwo historii Europy i bardzo ważne świadectwo naszych wspólnych dziejów. Więc ten element dla naszej wspólnej historii i budowania relacji polsko-szwajcarskich postrzegamy jako kwestię bardzo istotną. I dlatego prosiłem tutaj Pana Prezydenta – oczywiście zdając sobie sprawę, że decyzję w tych kwestiach podejmują władze lokalne, a więc samorządowe – o wsparcie, bo ono ze strony głowy państwa zawsze jest bardzo ważne, symboliczne i znaczące. Dlatego – mam nadzieję – Pan Prezydent udzieli wsparcia tej polskiej instytucji ważnej dla polskiej społeczności w Szwajcarii, która o tę instytucję dba.

Całość wystąpienia >>>

Przemówienie Prezydenta RP >>>

Zdjęcia i tekst ze strony: prezydent.pl

Z okazji 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski ze Szwajcarią na Pałacu Prezydenckim została wyświetlona iluminacja upamiętniająca to wydarzenie. Poinformowała o tym na Twitterze Kancelaria Prezydenta.

Polska i Szwajcaria nawiązały stosunki dyplomatyczne 12 marca 1919 r. W tym także roku została otwarta Ambasada RP w Bernie. Szwajcaria ma swoją placówkę dyplomatyczną w Warszawie od 1921 roku.

W latach poprzedzających odzyskanie niepodległości na uchodźstwie w Szwajcarii przebywali znani Polacy, m.in. kompozytor i polityk Ignacy Jan Paderewski, późniejszy prezydent Gabriel Narutowicz oraz – po klęsce wrześniowej – ostatni prezydent II RP Ignacy Mościcki.

Artykuł >>>

Udostępnij wpis