Marcin Biedermann dla Ojczyzny – wystawa online

30 kwietnia 2023

Marcin Biedermann dla Ojczyzny – wystawa online

“Marcin Biedermann dla Ojczyzny” to kolejna wystawa internetowa Muzeum Polskiego. Została ona zredagowana i opracowana przez Marię Urszulę Droemann. Walka o polskość, przeciwstawianie się procesowi brutalnej germanizacji prowadzonej na terenie Wielkopolski w II połowie XIX wieku mocno angażowała Władysława hr. Platera, który nie godził się z polityką Bismarcka i na łamach prasy zwalczał mocno jego antypolską propagandę. Wystawa ukazuje bezkrwawą walkę o niepodległość Polski w ostatnich dwudziestu latach zaboru pruskiego przed I wojną światową.

Dzięki przejęciu odpowiedzialności za przyszłość narodu polskiego przez wszystkie klasy społeczeństwa polskiego obficie zaowocowały w tym okresie hasła pracy organicznej Karola Marcinkowskiego (1800-1846). Był on najwyższym i niezaprzeczalnym autorytetem Polaków w Wielkopolsce, orędownikiem walki o uzyskanie niepodległości metodami politycznymi i ekonomicznymi. Zainicjowane przez niego przedsięwzięcia stworzyły podstawy do systematycznego rozwoju ojczystej gospodarki. W myśl intencji Marcinkowskiego działali wszyscy, którzy w Księstwie Poznańskim dążyli do odrodzenia się niezależnej od zaborców Polski.

Do gorących zwolenników haseł pozytywistycznych należał Marcin Biedermann, który na łamach wydawanych przez niego gazet propagował rozwój polskiego handlu i rzemiosła. Zajadle występował w obronie narodowych praw Polaków, a działając w imieniu firmy Drwęski & Langner przywracał Polakom rodzinne obszary ziemi i skutecznie przeciwdziałał przechodzeniu ich w ręce zaborcy.

Jego aktywność przenikła na terytorium Śląska i Mazur, gdzie przejmowali ją inni polscy patrioci. Na Górnym Śląsku należał do nich wybitny działacz Wojciech Korfanty.

Marcin Biedermann był jednym z twórców solidnych podwalin pod powstanie przyszłej wolnej Polski.

 

Ilustracje wykorzystane w niniejszej wystawie pochodzą ze zbiorów prywatnych. Pozostałe, zapożyczone ze stron internetowych są oznakowane, także te, które, na mocy obowiązujących praw stanowią własność publiczną i nie podlegają prawom autorskim.

Udostępnij wpis