Archiwum Rodu Sapiehów zdigitalizowane

1 października 2019

Archiwum Rodu Sapiehów zdigitalizowane

Muzeum Polskie w Rapperswilu w bieżącym roku otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA na zabezpieczenie oraz digitalizację Archiwum Rodu Sapiehów.

Sfinansowany projekt został zrealizowany w ramach programu Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019. Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju i obejmuje zarówno obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., jak i działania związane z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

Cały artykuł TUTAJ

Udostępnij wpis