Apel o wyrażenie solidarności z prześladowanymi Polakami na Białorusi

28 marca 2021

Apel o wyrażenie solidarności z prześladowanymi Polakami na Białorusi

Apel Ambasador RP w Szwajcarii i Liechtensteinie Iwony Kozłowskiej do Polonii i Polaków

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy,

w ostatnich dniach jesteśmy świadkami nasilenia brutalnych represji wobec Polaków mieszkających na Białorusi. Aresztowanych bądź zatrzymanych zostało kilku działaczy Związku Polaków na Białorusi z prezes Związku Andżeliką Borys na czele. Miały miejsce rewizje i przeszukania w mieszkaniach Polaków i biurach Związku w Grodnie, Wołkowysku i Lidzie. Przeprowadzono także rewizje w polskich szkołach społecznych prowadzonych przez Związek Polaków. Nasi rodacy prześladowani są za to, że są Polakami.

Działania władz białoruskich są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych oraz dwustronnymi zobowiązaniami polsko-białoruskimi dotyczącymi ochrony mniejszości polskiej. Działalność Związku Polaków na Białorusi skupia się na pielęgnowaniu polskiej kultury i tradycji, wspieraniu polskiego szkolnictwa i nauki języka polskiego. Aresztowanie przedstawicieli Związku i jego prezes jest tożsame z rugowaniem polskości i uderza nie tylko w dobre stosunki z Polską, ale godzi też w białoruską tradycyjną wielokulturowość.

Zwracam się do Państwa z apelem o wsparcie działań w obronie praw polskiej mniejszości na Białorusi w ramach akcji #WolniPolacyNaBialorusi #FreePolesInBelarus. Okażmy wspólnie solidarność z prześladowanymi Rodakami na Białorusi.

Iwona Kozłowska

Ambasador RP

Udostępnij wpis